Nazaret Kalisz
 • Inwestycje szkolne

  Kwotę 29000 zł przeznaczyliśmy w roku 2015 na modernizację pracowni komputerowej. Dotychczasowy sprzęt był już mocno zużyty. Na ten cel otrzymaliśmy dotację celową od rodziców w kwocie 10000 zł.

 • Warto pomagać!

  Stowarzyszenie nasze utrzymuje się z darowizn oraz z zysku sklepików szkolnych, otrzymuje również w sposób nieregularny inne przychody. Przede wszystkim jednak opiera się na pracy społecznej członków Stowarzyszenia - od spraw formalnych po prowadzenie sklepików szkolnych. W latach 2012-2014 Stowarzyszenie wydało na cele statutowe ponad 60 tys. zł

  Korzyści dla darczyńcy:
  Darowizny przekazane naszemu Stowarzyszeniu na cele statutowe lub na fundusz stypendialny można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym jako darowizny na cele pożytku publicznego. Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego (nie ubiegamy się o 1% PIT).

 • '15
  2015

  Konkurs ortograficzny

  Stowarzyszenie wspomaga również drobne cele bieżące, takie jak np. dofinansowanie konkursu ortograficznego w małej szkole (w roku 2015 kwotą 150 zł).

 • Doroczne nagrody - Nazaretki

  Stowarzyszenie przyznaje wyróżniającym się uczniom doroczne nagrody Nazaretki. Laureat otrzymuje kryształowe trofeum oraz bon Empik o wartości 100 zł. Nagrody przyznawane są w kategoriach: Wolontariusz Roku, Umysł Roku, Samorządowiec Roku, Sportowiec Roku, Artysta Roku. W roku 2015 przeznaczyliśmy na ten cel 1720 zł, a w roku 2014 1260 zł.

 • Fundusz Stypendialny

  Z darowizn celowych utworzyliśmy Fundusz Stypendialny im. Bł. Franciszki Siedliskiej. W roku 2014 zgromadziliśmy na ten cel 1350 zł, zaś w roku 2013 840 zł. Fundusz stypendialny istnieje wyłącznie dzieki ofiarności ludzi dobrej woli, którzy przekazują darowizny konkretnie na ten cel. Wśród nich są nie tylko rodzice uczniów naszej szkoły, ale również osoby publiczne doceniające ten szlachetny cel.

 • Inwestycje szkolne

  Kwotę 5000 zł przeznaczyliśmy w roku 2014 na wsparcie projektu Rady Rodziców - nagłośnienie sali. Kompleksowe inwestycje szkolne to najwyraźniej znak firmowy naszej Rady Rodziców. Cieszymy się, że Stowarzyszenie mogło choć w niewielkiej części wesprzeć ten projekt.
  Kwotę 14000 zł przeznaczyliśmy w roku 2014 na projekt gruntownej przebudowy pracowni fizyczno-chemicznej. Nowa pracownia to fascynująca chemia i niesamowita fizyka w naszej Szkole!

 • Ewaluacja szkoły

  Stowarzyszenie brało udział w roku 2014 procesie ewaluacji szkoły podstawowej, współpracując z Kuratorium Oświaty.

 • '14
  2014

  Pomoc organizacyjna

  W porozumieniu z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji opracowaliśmy dogodne dla nas warunki prowadzenia zbiórek na terenie szkoły. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w komitetach zbiórki i nadzorują kwestie finansowe. Komitet Zbiórki na rzecz Domu Dziecka w Kaliszu przekazał w roku 2014 dary o wartości 2072 zł.

 • Darowizny

  W roku 2014 otrzymaliśmy w ramach darowizn 1350 zł. Dziękujemy!

 • Ufundowaliśmy sztandar

  Kwotę 8063 zł przeznaczyliśmy w roku 2013 na sztandar Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Ss. Nazaretanek w Kaliszu. Dotychczas posiadaliśmy jedynie sztandar Liceum - w związku ze zmianami organizacyjnymi był to zatem niezbędny wydatek. Jest to prawdziwy symbol wsparcia, jakiego Rodzice udzielają Szkole

 • '13
  2013

  Pomoc organizacyjna

  W porozumieniu z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji opracowaliśmy dogodne dla nas warunki prowadzenia zbiórek na terenie szkoły. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w komitetach zbiórki i nadzorują kwestie finansowe. Komitet Zbiórki na rzecz Domu Ochrony Życia Poczętego w Odolanowie przekazał w roku 2013 dary o wartości 1850 zł.

 • Pierwsze darowizny

  W pierwszym roku obrachunkowym otrzymaliśmy darowizny w kwocie 4890 zł. Dziękujemy!

 • Sklepiki szkolne

  Od 31 sierpnia 2012 r. Stowarzyszenie przejęło prowadzenie sklepików szkolnych w małej i dużej szkole. Staramy się propagować nawyki zdrowego żywienia, SANEPiD pozytywnie ocenił nasze dostosowanie się do nowych przepisów w tej mierze. Mamy dwie kasy fiskalne i dużo obowiązków. Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy przekazują swoim pociechom kieszonkowe do wydania w naszym sklepiku :-). Pamiętajcie - każda wydana tam złotówka wraca do nas wszystkich nowymi inwestycjami w przyszłość naszych dzieci

 • 2000-2012

  W pierwszym okresie swojej działalności Stowarzyszenie nie podejmowało aktywności ekonomicznej, stanowiło jedynie platformę wspólnego działania członków Stowarzyszenia na rzecz szkół Sióstr Nazaretanek w Kaliszu.

 • '00
  2000

  Początki

  5 stycznia 2000 r. powstał Komitet Założycielski naszego Stowarzyszenia. Wśród członków założycieli znaleźli się m.in. wieloletni prezes Stowarzyszenia, pan Majewski, a także nasza Siostra Dyrektor - s.Agnieszka Ciszewska.

 • Nazaret Kalisz