Fundusz Stypendialny im. Bł. Franciszki Siedliskiej

Fundusz stypendialny

im. Bł. Fr. Siedliskiej

2013-2020

Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu

Nazaretki

Doroczne nagrody Stowarzyszenia

2014-2020

Czego dokonaliśmy

Co zrobiliśmy?

sprawdź »

W marcu 2013 r. powołaliśmy do życia Fundusz Stypendialny im. Bł. Franciszki Siedliskiej

Zgodnie ze Statutem, "Stowarzyszenie może przyznać stypendium uczniowi znajdującemu się w szczególnej sytuacji losowej lub posiadającemu szczególne osiągnięcia lub uzdolnienia, respektującemu system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki."

Fundusz Stypendialny tworzymy z darowizn celowych. W roku 2014 zgromadziliśmy na ten cel 1350 zł, zaś w roku 2013 840 zł. Fundusz stypendialny istnieje wyłącznie dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, którzy przekazują darowizny konkretnie na ten cel. Wśród nich są nie tylko rodzice uczniów naszej szkoły, ale również osoby publiczne doceniające ten szlachetny cel.

Pierwsze stypendia wypłaciliśmy w roku 2015. Wspomogliśmy dzieci znajdujące się w szczególnej sytuacji kwotą 3140 zł.

I Ty możesz im pomóc za naszym pośrednictwem!

dokumenty »

Nagrodę „Nazaretka 2015” przyznaje Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Szkół Ss. Nazaretanek w Kaliszu od roku 2014. Celem konkursu jest promocja działalności statutowej Stowarzyszenia oraz reklama sklepików szkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie - to sklepiki sponsorują bowiemn nagrody.

Co roku nagrodami w konkursie są kryształowe Nazaretki oraz bon o wartości 100 zł do EMPiKu.

Nazaretki przyznawane są w kilku kategoriach. Kategoria UMYSŁ ROKU ma promować uczniów prezentujących ponadprzeciętne zdolności intelektualne lub osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce, niekoniecznie osiągających najwyższą średnią ocen. W ramach tej kategorii promowane mogą być osoby wyróżniające się w wyłącznie jednej dziedzinie wiedzy. Kategoria SPORTOWIEC ROKU ma promować uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki sportowe. Kategoria SAMORZĄDOWIEC ROKU ma promować uczniów działających w samorządzie szkolnym w sposób świadomy, odpowiedzialny i dojrzały. Kategoria ARTYSTA ROKU ma promować uczniów świadomie rozwijających swoje zdolności artystyczne lub osiągających sukcesy w różnych dziedzinach sztuki.Kategoria WOLONTARIUSZ ROKU ma promować uczniów bezinteresownie niosących pomoc i wsparcie kolegom oraz innym potrzebującym.

dokumenty »

laureaci »

Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju
Szkół Sióstr Nazaretanek
62-800 Kalisz, ul. Harcerska 1
BOŚ S.A. 46 1540 1173 2023 9099 6117 0001